LỊCH CHIẾU

Lịch phim có thể thay đổi, Quý khách vui lòng check trước khi đặt vé.
T18
110'
Chiếm Đoạt
09:30
2D Phụ Đề
11:30
2D Phụ Đề
13:30
2D Phụ Đề
15:30
2D Phụ Đề
17:30
2D Phụ Đề
19:30
2D Phụ Đề
21:25
2D Phụ Đề
P
90'
ĐIỀU ƯỚC
09:45
2D Lồng tiếng
14:00
2D Lồng tiếng
18:00
2D Lồng tiếng
19:40
2D Lồng tiếng
P
85'
QUỶ LÙN TINH NGHỊCH: ĐỒNG TÂM HIỆP NHẠC
17:45
2D Lồng tiếng
T13
104'
Biệt Đội Marvels
11:25
2D Phụ Đề
21:30
2D Phụ Đề
T18
132'
Người Vợ Cuối Cùng
15:40
2D Phụ Đề
19:15
2D Phụ Đề
21:15
2D Phụ Đề
Thứ 5 30/11
Thứ 6 01/12
Thứ 7 02/12
Chủ nhật 03/12
Thứ 2 04/12
Thứ 3 05/12
Thứ 5 30/11
Thứ 6 01/12
Thứ 7 02/12
Chủ nhật 03/12
Thứ 2 04/12
Thứ 3 05/12
Thứ 5 30/11
Thứ 6 01/12
Thứ 7 02/12
Chủ nhật 03/12
Thứ 2 04/12
Thứ 3 05/12
Thứ 5 30/11
Thứ 6 01/12
Thứ 7 02/12
Chủ nhật 03/12
Thứ 2 04/12
Thứ 3 05/12

Việt Phú Cinema

Thứ 5 30/11
Thứ 6 01/12
Thứ 7 02/12
Chủ nhật 03/12
Thứ 2 04/12
Thứ 3 05/12
Thứ 5 30/11
Thứ 6 01/12
Thứ 7 02/12
Chủ nhật 03/12
Thứ 2 04/12
Thứ 3 05/12
Thứ 5 30/11
Thứ 6 01/12
Thứ 7 02/12
Chủ nhật 03/12
Thứ 2 04/12
Thứ 3 05/12
Thứ 5 30/11
Thứ 6 01/12
Thứ 7 02/12
Chủ nhật 03/12
Thứ 2 04/12
Thứ 3 05/12
x Sneak nhà ga